CAMPANYA DE DOLÇA REVOLUCIÓ, COMUSAV I SCABELUM PER A NORMALITZAR L’ÚS DEL DIÒXID DE CLOR (MMS) EN HOSPITALS, RESIDÈNCIES I CENTRES ASSISTENCIALS

Tots els Grups de Soberania i Salut poden utilitzar tots aquests documents que s'adjunten, per a informar Metges, Centres Sanitaris i Assistencials, Jutjats penals, Comissàries de tota mena de policies, Administracions, etc. per a que no puguin al·legar ignorància sobre la tremenda efectivitat del Diòxid de Clor (MMS) amb, la mal anomenada, Pandèmia del Coronavirus i alhora sobre la innocuïtat del tractament.

Amb aquest procediment hem de posar en evidència les criminals intencions de les diferents administracions, que condicionen les actuacions dels col·lectius de professionals que es deuen al ciutadà i no als governs psicòpates i evitar les perilloses vacunes que pensen imposar-nos.

Tingueu en compte que sempre han de lliurar-se dues còpies. Una d'elles és per a l'estament. L'altra, ha de ser signada o segellada per aquest estament com a justificant de recepció conforme heu lliurat els documents. Aquesta còpia segellada l'heu de guardar vosaltres.

Aquesta conducta permetrà demanar responsabilitats penals, en cas que es produeixi alguna mort, per dificultar o negar aquest tractament a pacients o familiars de pacients que l'haguessin sol·licitat.

Animem a totes les persones, especialment a tots els Grups de Sobirania i Salut organitzats, a que s'uneixin a aquesta campanya, per a aconseguir que l'MMS sigui legalitzat i utilitzat per a salvar vides i evitar així més assassinats per deixadesa assistencial intencionada i interessada.

DOCUMENTS A DESCARREGAR PER AL SEU ÚS:

1.- Manual d'actuació: Quins passos han de seguir-se si es vol ser tractat amb CDS (gas de MMS).

Descàrrega aquí: MANUAL DE ACTUACION CLO2

2.- Carta de Difusió: Informació de COMUSAV(Coalició Mundial Salut i Vida, integrada per més de 3000 metges) amb informació rigorosa sobre els avanços existents de l'ús clínic del diòxid de clor i les lleis que emparen la seva utilització.

Descàrrega aquí: CARTA DIFUSION DOSSIER COMUSAV

3.- Protocols per a l'ús de CDS (gas de MMS): Protocols comprovats per a diferents patologies, precaucions i contraindicacions.

Descàrrega aquí: RESUMEN PROTOCOLOS INTERVENCION CDS

4.- Resum del Dossier CDS de COMUSAV: Més informació científica i rigorosa sobre les característiques del CDS i el seu ús degudament contrastat en diverses patologies.

Descàrrega aquí: RESUMEN DOSSIER CDS COMUSAV

5.- Sol·licitud de tractament amb CDS en centre sanitari o residència a presentar pel propi pacient.

Descàrrega aquí: PETICION TRATAMIENTO DIOXIDO DE CLORO PACIENTES

6.- Sol·licitud de tractament amb CDS en centre sanitari o residència a presentar per un familiar o un tutor (persona responsable) del pacient.

Descàrrega aquí: PETICION TRATAMIENTO DIOXIDO DE CLORO FAMILIARES O TUTORES