PLA ESTRATÈGIC OMS 2014-2023

El poc que ha fet bé l'OMS de recomanar a tots els països del Món un Pla per a incorporar en la Sanitat Publica i Privada les Teràpies Tradicionals i Complementàries, és potser l'única cosa que NO ha aplicat.

Per això la Dolça Revolució sí que treballa en aquests temes a pesar que els qui haurien de fer-ho són tots els governs del món i poquíssims l'han fet.  ÉS UNA VERGONYA!!!!

Descàrrega el Pla Estratègic punxant la imatge: