UNA AMENAÇA INVISIBLE

L'any 2000 la Unió Europea va finançar l'estudi REFLEX sobre la contaminació electromagnètica d'alta freqüència, en el rang de la telefonia mòbil i tecnologia sense fils; amb uns resultats i conclusions que es van emetre el 2004 i es va cancel·lar el finançament http://www.powerwatch.org.uk/pdfs/20041222_reflex.pdf Aquests resultats van revelar i van demostrar que la radiació per ones electromagnètiques en freqüències, que anaven des dels 900MHz fins als 3500MHz, produeixen trencaments en les cadenes d'ADN a nivells de radiació, molt per sota dels classificats com a nivells segurs (nivells amb els quals s'està irradiant actualment a les persones de manera legal), i per tant, són un potencial promotor del càncer.

Malgrat aquestes conclusions i l’exponencial creixement de l'ús d'aparells electrònics, així com de les emissions de freqüència que s'han desenvolupat des del 2004, no s'han produït les necessàries recomanacions i alertes per part de les autoritats sanitàries europees, just al contrari , han facilitat la feina d'expansió de les empreses de telefonia, malgrat els afectats per electrohipersensibilitat, que van creixent també de forma exponencial. És clar que, els Consells d'Administració d'aquestes importants empreses, sabran recompensar a aquests dirigents "tan preocupats pels ciutadans, a qui representen" amb un remunerat seient, quan finalitzin la seva "encomiable tasca" al capdavant del càrrec públic. Entre polítics i fabricants, ens han sabut convèncer de que aquesta indústria és tan important per a la societat i l'economia, que preferim arriscar-nos a patir les seves dures conseqüències, abans que renunciar-hi.

Documental necessari: "Una amenaza invisible"

Llibre relacionat:

http://dolcarevolucio.cat/botiga/ca/llibres/2969-una-novella-sobre-electrohipersensibilitat-llibre.html