Reforçant el sistema immunitari

El cos humà està proveït de molts sistemes per a un bon funcionament, tot i que es consideren com a processos separats dins del cos i depenen l'un de l'altre per al suport físic i bioquímic.
Diem que tenim salut quan tots els sistemes treballen junts, funcionant eficientment i de forma cooperativa.

Avui parlarem del sistema immunitari.
El sistema immunitari és l'encarregat de protegir el cos davant d'una invasió dels organismes que produeixen malalties i també és activat pels canvis cancerosos de les cèl·lules.
Una part principal del sistema immunitari és el sistema limfàtic, que comprèn diversos teixits, vasos i ganglis. És el que proporciona les defenses davant els organismes patògens.
La principal barrera de protecció que posseeix el sistema immunitari és la pell, les mucoses, vies respiratòries i l'àcid estomacal.

Podem afirmar que si una persona s'alimenta adequadament, fa exercici físic i té les emocions en equilibri, diem que està saludable.
En canvi, quan respirem ambients d'estrés, d'agressivitat, amb mala alimentació i sedentarisme, els nostres sistemes es ressenten, ens baixen les defenses i emmalaltim.

Els òrgans primaris on maduren els limfòcits, o glòbuls blancs, són:
*Tim: el fet de donar-se uns copets amb tres dits a la zona on està situada la glàndula del tim ajuda a mantenir en actiu les cèl·lules o limfòcits T. Més informació a https://www.reikinuevo.com/activar-glandula-timo/
* Medul·la òssia:
La milfulles és una de les herbes que ajuden a activar la formació de sang a la medul·la
Els òrgans secundaris, on es genera un entorn adequat per als limfòcits i maduren les cèl·lules immunitàries són:
* Ganglis limfàtics, * melsa, * teixits.

TENINT EN COMPTE QUE ELS ANTIBIÒTICS FAN MALBÉ EL SISTEMA IMMUNITARI,
i poden causar asma en els nens .- no s'hauria abusar-ne.

L'Hàbit de fer dejunis de curta durada  també és una manera d'ajudar a reforçar el sistema immunitari.

Plantes que tenen efecte antibiòtic i poden ajudar, entre moltes altres:

Artemisia Annua.  És considerada la millor planta per regular el sistema immunitari, és per això que està indicada en les malalties autoimmunes.
Caputxina. Considerada com un antibiòtic natural, és de gran ajuda contra les infeccions renals, vesiculars,  de les vies urinàries, etc.
Ungla de gat. Té acció antiinflamatòria i immunomoduladora. S'utilitza l'escorça.
Les evidències de la seva eficàcia com antitumoral, antibiòtic, o antivíric es refereixen a extractes.
Vesc. És un excel·lent estimulant de la funció de les glàndules i és un remei eficaç per a activar el metabolisme.
Equinàcia o l'extracte de llavors de l’aranja. Afavoreixen l'augment de les defenses, a més de moltes altres propietats.
Aquestes plantes que ens poden ajudar a mantenir el sistema immunitari en ordre es poden trobar a http://dolcarevolucio.cat/botiga/es/

Hauríem de tenir en compte que la natura té un remei per a cada malaltia, que el cos respon a un sentit biològic, i que interaccionen aquests remeis per sanar-lo de manera natural ....

La natura és evolutiva, nosaltres no podrem aturar-la. O bé anem en contra i ens posem malalts o bé fluïm amb ella i ens mantenim sans.