LLISTA D’ADDITIUS ALIMENTARIS PERJUDICIALS

A l'hora de la compra, és quan hem de fer l'esforç d'escollir els aliments que ens nodreixen i rebutjar els que ens enverinen. Tot i que ens volen convèncer que els additius alimentaris només són perjudicials si ingerim una quantitat determinada diàriament, és impossible sumar aquestes quantitats, perque en molts casos, ni tan sols trobem informació de la seva presència; omissió acceptada per la connivència entre la indústria alimentària i l'administració pública, qui manté una Llei d'Etiquetatge amb informació minúscula i insuficient per al consumidor. Anem doncs a convertir el nostre carret de la compra en carret de combat, rebutjant els additius químics perillosos en forma de boicot cap a les marques que els utilitzen.

Aquesta és la llista d'additius alimentaris perjudicials que ens ajudarà:

http://xananatura.blogspot.com.es/2011/04/lista-de-aditivos-alimentarios.html

Llibre recomanat: "Nuestro veneno cotidiano" de Marie-Monique Robin (Península, 2012).