Kalanchoe

Les Kalanchoe medicinals

El gènere Kalanchoe té espècies amb propietats medicinals que s’usen des de fa molt temps per a diverses dolències, entre elles els tumors cancerosos. S’ha de distingir entre les espècies medicinals i les kalanchoe de jardineria, que no són medicinals.
El gènere Kalanchoe pertany a la familia de les Crassulàcies (plantes crasses o suculentes). Dins el gènere Kalanchoe s’hi troba la secció anomenada Bryophyllum (del grec bryon = brot, i phyllon = fulla) que agrupa espècies caracteritzades per produir brots o plantes noves a les vores de les fulles. Són originàries de les zones tropicals d’Africa, Asia i Amèrica.
(cliqueu la pestanya per a més informació)…

 

Cultiu de les Kalanchoe

Les Kalanchoe són plantes fàcils de cultivar però cal tenir en compte que no soporten hiverns forts i que el terra ha de drenar bé.
(cliqueu la pestanya per a més informació)…