El model de producció de carn de porc …

El model de producció de carn de porc, a més de vergonyós ens resulta massa car als països, com Espanya, que es dedica a produir-los de forma indiscriminada per exportar, sense tenir en compte les conseqüències nefastes per al nostre territori.

Nutricionalment parlant, quina qualitat pot tenir la carn d'uns pobres animals que creixen atapeïts de pinso i antibiòtics subministrats de manera preventiva per sobreviure amuntegats en molt poc espai, sobre sòls enreixats i envoltats de purins, que mai podran veure la llum del dia i moriran gasejats amb CO2? Aquest penós procés la converteix en qualsevol cosa menys en un aliment sa.

Una producció descontrolada com aquesta, beneficia a uns pocs poderosos de la indústria alimentària que controlen el sector i als que l'administració no sembla voler incomodar, ja que, malgrat l'enorme problema de contaminació d'aigües que causen els abocaments de purins, no estableix una moratòria en la instal·lació de noves granges ni agafa les regnes de la gestió dels excrements.

Per tot això, ens trobem amb un percentatge cada vegada més alt d'aqüífers contaminats per excés de nitrats provinents d'aquests abocaments. A Catalunya hi ha un total de 142 municipis que no tenen accés a l'aigua potable per aquest problema, havent de garantir l'administració aquest subministrament.

Alguns petits grangers, obligats per la política de preus que imposen els grans productors, en evitar la viabilitat seu projecte, han optat per la producció ecològica. Aquests, sumats als productors ecològics que treballen amb la convicció que la seva dignitat també passa pel tracte digne a l'animal, ens permeten accedir a carn de qualitat i de proximitat. Per a aquests, és per als que exigim una mirada més amable per part de l'administració.