Artemísia annua per la Malària

En el Dispensari de Dialakoto en Tambacounda (Senegal) hem comprovat l'eficàcia de la Artemísia annua contra el paludisme. La varietat de planta utilitzada és una varietat silvestre (no híbrida).

Estudis recents sobre la lluita contra el paludisme simple ens han orientat cap a la utilització d'una planta batejada amb el nom de Artemísia annua.

2 quilos de fulla triturada de planta han estat posats a la disposició del Poste de Santé de la Communauté Rurale de Dialakoto, al sud-est del Senegal per l'Associació de Cooperació Fallou ONGD (www.fallou.org / coordinacion@fallou.org), un col·lectiu espanyol amb seu a Barcelona que col·labora amb nosaltres regularment i ofereix prestacions al conjunt de tota la població de la Comunitat Rural.

Aquesta planta, Artemísia annua, ha estat administrada segons la posologia proposta per l'Associació ANAMED (3 infusions al dia durant 3 dies) i testada en el Dispensari Sanitari de Dialakoto en diferents franges d'edat de Juny a Setembre del 2012, obtenint els següents resultats:

TDR: Test de Malària.

ACT: Antipalúdic.

  • 2 a 3 mesos : No administrada.
  • 4 mesos (10 TDR+)

o       7 tractats amb Artemísia i curats.

o       3 tractats amb Artemísia+ACT i curats.

  • 11 mesos (15 TDR+)

o       11 tractats amb Artemísia, la curació de 8 dels quals ha estat confirmada.

o       4 tractats amb Artemísia+ACT i curats.

  • 1 a2 anys (16 TDR+)

o       3 tractats amb Artemísia i curats.

o       13 tractats amb Artemísia+ACT i curats, dels quals 6 amb febre persistent orientada cap a altres patologies.

  • 5 a14 anys (16 TDR+)

o       9 tractats amb Artemísia i curats.

o       7 tractats amb Artemísia+ACT i curats, tot i que 4 mostren una tos persistent.

  • 15 a19 anys (22 TDR+)

o       12 tractats amb Artemísia i curats, 8 dels quals tornen amb els IRA que referien junt al Paludisme.

o       10 tractats amb Artemísia+ACT i curats.

  • 20 a25 anys (1 TDR+)

o       Tractat amb Artemísia i curat.

  • 26 a 49 anys (4 TDR+)

o       4 tractats amb Artemísia i curats.

  • 50 a59 anys (1 TDR+) :

o       Tractat amb Artemísia i curat.

 

En total: 85 pacients amb Paludisme confirmat han estat tractats amb Artemísia annua, dels quals 82 han estat declarat sans (96,4%):

- 48 pacients tractats amb Artemísia annua, dels quals 45 es confirma la seva curació.

- 27 pacients tractats amb Artemísia+ACT i curats.

A ressaltar que cap dels pacients refereix efectes secundaris a la medicació.

En Dialakoto, 22 Novembre de 2012.

Thomas Fall

Director del Dispensari Sanitari de *Dialakoto

coordinacion@fallou.org