Objecció Fiscal 2016

No amb els nostres diners

Implacables en la seva pressió fiscal, L’Estat no cessa de demanar-nos: IRPF, IVA, impostos indirectes, taxes... I en aquest temps de tremendes retallades en despesa social, de pèrdua de drets i de la majoria de les nostres conquestes, de desmantellament del públic, quan el minso estat del benestar del que encara gaudíem trontolla, observem amb vergonya com, any rere any, es renoven enormes inversions en la més estèril de les despeses: la Despesa Militar.

L’Administració es queda, exercici darrere d’exercici, amb centenars d’euros de cada contribuent. Per a què? Per comprar armament (contra qui s’usarà?), per a absurdes intervencions militars en l’exterior (les noves maneres del colonialisme “humanitari”), per sostenir el complex de la inútil recerca militar...

Fer Objecció Fiscal

Enfront d’aquecartell objeccio fiscal (CAT)600st despropòsit, la ciutadania té un arma: l’Objecció Fiscal.

L’Objecció Fiscal que no és una altra cosa que nostra negativa a col·laborar amb l’Estat en les despeses de preparació de guerres i en el manteniment de l’estructura militar, desobeint activament al moment de realitzar la declaració de la renda (IRPF). Consisteix, tècnicament, a aprofitar la declaració de l’IRPF per desviar una part de la totalitat dels nostres impostos a un projecte que treballi en la defensa d’un progrés social solidari.

Com es fa?

La declaració de l’IRPF suposa una magnífica oportunitat de recuperar aquests diners i destinar-ho a una finalitat justa. Qualsevol persona, tingui o no ingressos, tingui o no nòmina, estigui o no donada d’alta, pot fer la declaració d’Hisenda i reclamar aquests diners a l’Estat per desviar-ho a un projecte alternatiu per la Pau. Pot sortir a pagar, a retornar o de quota zero... En tots els casos és possible objectar. Si la declaració és rebuda ja feta o es confecciona amb un programa informàtic, sempre és possible copiar manualment les dades a un imprès en paper –afegint l’objecció– i presentar-la en Hisenda o al banc.

Dues maneres concretes de fer-la:

Quota fixa: tenint en compte que l’Estat ha destinat aquest últim any la quantitat de 890,87€/persona, per a despeses militars, s’estableix una quota orientativa per objectar de 84€. Tenint en compte que és orientativa i que la persona que objecta decidirà si la quantitat és major o menor.

Quota oberta: donat que l’administració disposa de punts mitjans per recaptar els nostres diners, resulta complicat determinar la quantitat exacta que ens cobren al llarg de tot un any. No obstant això, l’Objecció Fiscal és, abans de res, una acció pública i col·lectiva de denúncia al militarisme i una interpel·lació a la societat. És molt més important el fet d’objectar que la quantitat objectada i, per això, qualsevol quantitat (per petita que pugui ser) és vàlida.

cartell objeccio fiscal (CAT)600En tots dos casos la mecànica és molt fàcil:

Fer la declaració de la renda fins a arribar a l’apartat de “Retencions i altres pagaments a compte”. Ratllar un dels subapartats no utilitzat i escriure damunt: “Per Objecció Fiscal a la Despesa Militar”. En la casella, afegir, la quantitat a objectar (la quota fixa o qualsevol quota oberta decidida).

Acabar normalment la resta de la declaració, sense oblidar que el “Resultat de la declaració” ha de veure’s disminuït -si és “a pagar”- en una quantitat igual a la quantitat objectada o que la quantitat a retornar -si és “a retornar”- ha de veure’s augmentada també en aquesta quantitat.

Recorda:

La declaració pot sortir a pagar, a retornar o de quota zero. Sempre és possible declarar-se persona objectora i reclamar els diners dels impostos destinat a la despesa militar i desviar-ho a un projecte alternatiu per la PAU.

És possible utilitzar el programa P.A.D.R.I., la pàgina web d’Hisenda, els serveis d’una gestoria o la cita prèvia per fer els càlculs generals de la declaració, però sense lliurar-la. Després es traslladen els números manualment a un imprès, es calcula l’objecció i, ara sí, es lliura a Hisenda o es presenta al banc.

Per a les dues opcions:

Acabada la declaració, s’ingressa la quantitat de l’objecció fiscal a la despesa militar en el projecte alternatiu triat. És necessari sol·licitar que en el concepte del rebut requerit al banc en realitzar l’ingrés alternatiu aparegui “Objecció Fiscal a la Despesa Militar”.

No oblidar adjuntar a la declaració el justificant de l’ingrés.

L’Objecció Fiscal a la Despesa Militar és una eina humil però eficaç, permet evitar que parteix de la nostra riquesa es destini a finalitats criminals i, alhora, denunciar el finançament del militarisme i poder dedicar una mica dels nostres diners a finalitats socialment útils i transformadors.

Una destinació Alternativa :

Associació Dolça Revolució de les plantes medicinals.

c/ Barcelona, 72 baixos

25600 Balaguer

C.I.F.: G25686346

info@dolcarevolucio.cat
Compte d’ingrés:  BANCA ETICA FIARE    ES72 1550 0001 24 0001501220

----------------------------------------------------------------

Nota:  Per diferents preguntes i assesorament

SIOF  Tel: 93 441 1947

Correu electrònic: obfiscal@pangea.org


instancia CAT 2016.docx