Problemes amb la tensió

Em dic Gertrudis Rubio Carmona i tinc, o més aviat tènia, un problema enorme amb la tensió i prenia dues pastilles diàries (parapres i almiodipino). Fa solament dues setmanes vaig tenir coneixement de l’estevia i l'he comprat a la Llagostera. Porto dues setmanes prenent-me dues infusions diàries i la meva tensió s'està regulant. La tènia moltes vegades a 180-100 i havia arribat a 230-100 (prenent la medicació). En aquest moment solsament prenc mitja pastilla i dues infusions d’estèvia i està en 130-80. Per a mi és increible.

Novembre 2012

gertru2010@live.com