LA LLIGA RESPON – VACUNACIÓ DEL XARAMPIÓ PER A VIATJAR PER EUROPA

 

Document emés per la “Lliga per la “Llibertat de Vacunació” del que ens fem ressò:

Des de ja fa un quinquenni ens van espantant per l'augment galopant del xarampió a la Comunitat Europea. El vaixell instructor a Espanya de mostrar aquesta por al xarampió és l'Associació Espanyola Pediatria (AEP). El portaveu d'aquesta associació, Francisco José Álvarez, ha afirmat recentment que estem davant d'un "epidemión terrible". És increïble la facilitat amb què es menteix a la Comunitat Europa. Per desterrar les pors generades per aquestes "autoritats" presentem una sèrie de dades d'interès per als ciutadans.

  1. La Vacuna del xarampió mai va fer reduir l'epidèmia de xarampió a Espanya ni a la resta dels

    països europeus.

  1. Després de l'inici de la vacunació a Europa del xarampió en forma de Triple Vírica (xarampió,

    galteres i rubèola) el 1981, va aparèixer un increment important , durant gairebé un decenni, de

    persones afectades de xarampió.

  1. De les persones declarades de xarampió són confirmades mesos després només un 30-40%.

    Les xifres oficials només contemplen els casos declarats. És a dir, si a Espanya es declaren 1.000

    casos a l'any, en realitat l'han patit 400 persones.

  1. La resposta immunitària d'un nadó entre 0-12 mesos no arriba ni al 30-40% de la de l'adult.

    És a dir, que la possibilitat de fracassar la vacunació en un nadó és del 60-70%.

  1. Les reaccions autoimmunitàries i les lesions encefàliques postsarampión vacunal són freqüents i

    greus en el nadó. Fins i tot és freqüent la mort postvacunal.

  1. Actualment la major part de les persones afectades de xarampió han estat vacunades en 1 o 2

    ocasions.

  1. Augmentar la vacunació de xarampió només servirà per a crear vells i nous problemes en la salut

    pública.

    25 juliol 2018

    Lliga per la Llibertat de Vacunació (Espanya)