FINANÇAMENT: SOCIS I DONACIONS

L'associació no té cap ànim de lucre i es finança per aportacions de Socis Col·laboradors de ple dret o de donacions.

Els integrants de la junta i altres socis que duen a terme tasques dins de l'associació ho fan de manera totalment altruïsta sense rebre cap remuneració.

Les aportacions rebudes es destinaran a cobrir unes despeses mínimes que considerem indispensables per al bon funcionament de l'organització com són: el personal necessari per la realització de les tasques pròpies de l'associació, administració, lloguer d'un local, telèfon i material d'oficina, despeses de desplaçament per a reunions i presentacions, materials per al cultiu de les plantes, treball encarregat a tercers pel que fa a multiplicació i repicat de plantes, manteniment del web, etc.

Els socis són bàsicament els que mantenen l'associació, per mitjà de la quota que es va fixar en 48 euros anuals per decisió de l'Assemblea General del 14 de setembre de 2014. 

Cadascú, d'acord amb les seves circumstàncies i compromís, té la responsabilitat de fer que l'associació pugui dur a terme les seves finalitats.

Agraïm qualsevol ajut o aportació, que es destinarà íntegrament a les finalitats esmentades.

Si vols més informació sobre els socis, fer-te'n soci o fer una donació, punxa el vincle: FER-SE SOCI