FALSA ALARMA SOCIAL ENFRONT DE LES TERÀPIES NATURALS

Davant l'alarma social artificialment creada al voltant de la pràctica de Teràpies Alternatives i Tècniques Mèdiques no Convencionals, després de la publicitat del Pla del Govern per a la Protecció de la Salut enfront de les Pseudoteràpies, ens veiem en l'obligació de denunciar el que segueix:

1) Que el Pla que es presenta no és res més que un intent il·legítim de desprestigiar activitats
perfectament lícites, eficaces i segures.
2) Que l'esmentat Pla ignora els drets dels professionals i dels pacients, cosa que no s'espera
de Ministres, als quals es demana un mínim de preparació i prudència.
3) Que el Pla es basa en prejudicis i biaixos polítics i econòmics interessats, i no en dades.
4) Que el Pla no té aval científic, tècnic i jurídic. També manca d'aval polític i administratiu,
perquè en el mateix, ni han participat els agents socials afectats (universitats,
professionals i pacients), ni han participat altres administracions públiques (comunitats autònomes), ni han participat altres partits polítics. Es tracta d'una proposta -ocurrència arbitrista- que tan sols es pot qualificar de propaganda.
5) Que aquesta actitud poc seriosa dels Ministres minva la confiança de ciutadans i professionals en les Administracions Públiques i en la seguretat jurídica amb la qual s'han de tractar els assumptes públics, que exigeixen honradesa, transparència i neutralitat.
6) Que des del punt de vista jurídic i en estricta anàlisi de tècnica legislativa, les propostes són per molts motius inaplicables. És pel que sospitem que aquest pla es queda en un mer exercici de propaganda que tan sols pretén acabar amb un sector econòmic i amb la llibertat de pacients i consumidors de manera il·legítima. Hi ha raons de tipus pressupostari, de jerarquia normativa i de procediment que ens fan arribar a la conclusió que antecedeix.
7) Que també es contraposa a Directives Europees i de la doctrina i jurisprudència en matèria de Mercat Interior, Salut i Consumidors. De fet, hi ha un expedient obert contra Espanya des del 2017 per aquest tipus de restriccions i ingerències il·legítimes en el mercat.
8) Que els agents no estaran disposats al fet que aquests mecanismes de difamació i desinformació segueixin destruint una activitat sanitària eficaç, molt eficient i honesta. Ja s'han presentat requeriments, recursos i accions jurisdiccionals contra els responsables d'aquesta activitat difamatòria.
9) S'ha requerit a aquesta ministra -i a l'anterior- a doni explicacions i aporti informes que diu tenir, s'ha sol·licitat l'obertura d'expedients disciplinaris a aquells càrrecs de les organitzacions col·legials que s'han excedit en les seves manifestacions, s'ha instat procediment davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència que continuarà en l'expedient obert a la Comissió Europea i s'ha denunciat davant els tribunals de justícia a una de les associacions que semblen constituir els únics assessors experts dels ministres en el disseny del pla.
10) Tot això es va fent i se seguirà fent amb prudència i discreció, tot i això amb l'ànim de no deixar passar impune ni un sol atac més contra els interessos dels consumidors i els professionals afectats.