FA FALTA SILENCI

El silenci modifica el teu cervell, gairebé com una droga i segons investigacions recents podria ser vital per a l'organisme. Amb dues hores de silenci al dia s'afavoreix la creació de neurones en l'hipocamp, ens tornem més sensibles i empàtics. L'àrea gir supramarginal (que genera amor i empatia) funciona millor. S'activen processos d'atenció, l'escorça perofrontal descansa i així s'activa la "atenció passiva" necessària per a guardar energia sense deixar d'estar atents. Alliberem tensió. Les neurones de l'escorça auditiva es relaxen.