Dades bancàries

Dades bancàries per ingressos i aportacions

Les aportacions voluntàries, donacions,  poden fer l'ingrés al següent compte de l'associació, fent constar com a concepte el seu nom i cognoms:

 

ENTITAT: FIARE BANCA ETICA

 

CODI DE COMPTE (IBAN):  ES72-1550-0001-24-0001501220

BIC O SWIF: ETICES21XXX

BENEFICIARI: DOLÇA REVOLUCIÓ

ADREÇA OFICINA: CASP, 43 - 08010 BARCELONA

 

CONCEPTE O REFERÈNCIA: (Nom i cognoms)