COM EVITAR EL TANCAMENT D’UN NEGOCI (Bars, Restaurants, etc…)

L'Article 33 de la Constitució Espanyola especifica: “Ningú podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el que es disposa per les lleis.”

NO existeix cap Llei, que pugui ORDENAR EL TANCAMENT D'UN ESTABLIMENT, sense prèviament haver informat el propietari de la corresponent indemnització pels danys econòmics causats, sempre que sigui per les circumstàncies que se cita el Reial decret 926/2020 (la situació actual).

Descarrega aquí el document: NO AL TANCAMENT DEL MEU NEGOCI (en castellà)

Porta sempre amb tu una còpia impresa per a llegir-la o mostrar-la a l'autoritat. És probable que desconegui aquests articles. Gravar sempre amb el mòbil la situació demanant a l'agent que s'identifiqui amb el seu número de placa.

El Document és gentilesa de Preico Jurídicos.