COM DEMANAR L’ÚS DE MMS EN CENTRES HOSPITALARIS/CLÍNICS I RESIDÈNCIES

Si et trobes malament i has de ser hospitalitzat, NO RENUNCIÏS A UTILITZAR EL MMS (Diòxid de Clor) dins de l'hospital o residència de persones grans o discapacitades.
Ningú pot evitar que cadascú utilitzi el remei que cregui convenient, dins i fora dels centres assistencials.
Per si de cas, porta en el moment de l'ingrés, els documents que s'adjunten, perquè cap centre sanitari, assistencial ni mèdic, et pugui condicionar.
Presenta'ls i demana que et retornin una còpia signada i segellada pel centre sanitari o assistencial.
Això servirà per a demandar responsabilitats penals pels danys soferts, en cas de dificultar la presa de MMS.
Ningú té per què morir de COVID19, si podem utilitzar aquest producte.
https://soberaniaysalud.com/2020/11/02/ser-tratado-con-dioxido-de-cloro/

PETICION TRATAMIENTO MMS POR PACIENTE

PETICION TRATAMIENTO MMS POR FAMILIARES O TUTORES

Salut!!!