AVANTATGES DELS SOCIS

Els socis són les persones que fan possible afrontar les despeses econòmiques per a fer de l'Associació Dolça Revolució una realitat mitjançant el pagament anual de 48€. També hi participen activament en actes formatius, aportant idees, etc... dins de les seves possibilitats.

Sense ells, per exemple, no es podria comprar clorit de sodi i poder-lo regalar a residències, centres assistencials, hospitals o persones de risc. Llur participació és vital per a dur a la pràctica les activitats que realitza l'Associació.

I per tant, tots els socis han de tenir uns avantatges respecte a les persones simpatitzants que no són sòcies.


AVANTATGES DELS SOCIS:

LEGALMENT

1.- Ser convocat per a assistir a les assemblees mensuals i anual amb dret a veu i vot; i rebre l'Acta amb els acords adoptats en cadascuna d'aquestes assemblees.

2.- Rebre assessorament via mail sobre salut, per al soci i els seus familiars directes: pares, fills i parella.

INFORMATIVAMENT

1.- Rebre informació periòdica via mail sobre les activitats que organitza Dolça Revolució i d'altres temes relacionats amb la salut natural.

2.- Aportar idees, suggeriments, opinions, remeis naturals, etc...

ECONÒMICAMENT

1 - Gaudir de descomptes en els tallers, fires i congressos que organitza o bé hi participa l'Associació Dolça Revolució, a Espanya.

2.- Un kit de MMS de 80 ml GRATUÏT que cal demanar al correu: clorit@dolcarevolucio.cat