3 CEPS EN 3 PAÏSOS CONCRETS, PROBABILITAT DE QUE SIGUI UNA CASUALITAT

- 5 Febrer 2021 -

Els successos en la vida, poden ser classificats en dos grups, els aleatoris i els deterministes.

Un succés determinista és que si escalfem aigua a 100 graus SEMPRE bullirà, no hi ha cap provabilitat de canvi, sempre serà així.

Un succés aleatori és, per exemple, tirar un dau. No està determinat el resultat sinó que hi ha probabilitats de resultat, pot sortir un 1, un 5, etc... no se sap amb anterioritat

La teoria de la probabilitat quantifica aquests resultats i calcula si un succés és més probable que un altre. (això ho hauriem de saber també quan comprem loteria).

Bartomeu Payeras, biòleg de la universitat de Barcelona, conegut pels seus estudis que vinculen la Covid-19 amb les antenes 5G, acaba d'editar un vídeo on explica amb tot detall la PROBABILITAT QUE HAGIN APAREGUT 3 CEPS DE COVID-19 EN 3 PAÏSOS CONCRETS ( GRAN BRETANYA, EL BRASIL I SUD-ÀFRICA).

D'imprescindible visionat per a COMPRENDRE QUE EL QUE ESTÀ PASSANT, D'ALEATORI NO EN TE RES DE RES.  Els números ho diuen tot.

Resumint, la probabilitat que això hagi passat per casualitat és 1 entre  74.000 milions. Deu n'hi do quina casualitat...